https://www.high-endrolex.com/10

eKonferencije.com - Saša Petković

Obrazovanje/stručna sprema:

  2010 Doktor ekonomskih nauka, odbranio doktorsku disertaciju 23.07.2010. godine
  Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet 


  2006 Magistar ekonomskih nauka, odbranio magistarsku tezu 28.10.2006. godine
  Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet 


  2000 Diplomirani ekonomista, diplomirao 05.10.2000. godine
  Univerzitet u Banjoj Luci, Ekonomski fakultet 

   

https://www.high-endrolex.com/10